سامانه حقوق
   
سامانه مكاتبات اداري
       
سامانه رفاهي
  
              
     سامانه حقوق   سامانه مكاتبات اداري   سامانه رفاهي    سامانه گلستان     كانال تلگرام دانشكده رياضي     قالب هاي آماده زي پرشين 
رویداد ها
داده ای برای نمایش وجود ندارد
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
ساختمان كارشناسي : خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 
تلفن : 22853308   دورنگار : 22853650   كدپستي: 49611-15418 
 
ساختمان تحصيلات تكميلي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.