تعيين استاد راهنماي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 95

جهت تعيين استاد راهنماي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 95:

  •   دانشجويان گرايش‌هاي رياضي محض فرم مربوطه را دانلود و پس از تكميل تا تاريخ 96/5/11 تحويل تحصيلات تكميلي دانشكده نمايند.
  •   دانشجويان رياضي كاربردي به اساتيد مربوطه مراجعه كنند.

 

تعداد بازدید:
117
تاریخ:
1396/05/08
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.