مهمان پژوهشي دانشكده: دكتر امير حسين امير اصلاني
 
آقاي دكتر اميرحسين  اميراصلاني دانشيار دپارتمان STEM از دانشگاه هاوايي به مدت 5 ماه از ابتداي مرداد ماه سال جاري به عنوان ميهمان پژوهشي در دانشكده رياضي حضور خواهند داشت. علائق تحقيقاتي ايشان  در حوزه جبر خطي عددي مي‌باشد. جزييات بيشتر را مي‌توانيد در شرح حال علمي ايشان مشاهده كنيد.
 
تعداد بازدید:
211
تاریخ:
1396/05/08
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.