انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 96

ضمن عرض تبريك به دانشجويان عزيز كارشناسي ارشد ورودي جديد، توصيه مي‌شود ‌اين دانشجويان در انتخاب واحد نيمسال اول، دروس ذيل را به‌تفكيك گرايش اخذ كنند. 

·         گرايش‌هاي جبر و آناليز: آناليز حقيقي و جبر پيشرفته

·          گرايش هندسه: هندسه منيفلد و آناليز حقيقي

·          گرايش آناليز عددي: آناليز عددي پيشرفته 1، يكي از دو درس آناليز حقيقي يا روش‌هاي عددي در جبرخطي

·           گرايش بهينه سازي: آناليز حقيقي، بهينه‌سازي خطي پيشرفته 1

     رشته آمار: نظريه اندازه و احتمال 1، استنباط آماري 1
 
 
تعداد بازدید:
357
تاریخ:
1396/06/25
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.