مراسم استقبال از ورودي هاي جديد
 
مراسم استقبال از ورودي هاي 96 كارشناسي دوشنبه 3 مهر از ساعت 9:30 در سالن سفير برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید:
190
تاریخ:
1396/07/02
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.