دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۵/۱۱/۲
English
 
 
 
 
 

 

مسئول انجام

مراحل دفاع از رساله دكتري

دانشجو

با هماهنگي استاد راهنما

تكميل فرم‌هاي اعلام آمادگي دانشجو براي دفاع از رساله و خلاصه فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتري و تحويل به آموزش تحصيلات تكميلي دانشكده

 

1

كارشناس تحصيلات تكميلي

بررسي شرايط اوليه لازم براي دفاع از رساله و تحويل مدارك به مدير گروه

2

 

 

مدير گروه

 

درخواست به معاون آموزشي براي تشكيل كميته تحصيلات تكميلي دانشكده

3

 

معاون آموزشي

طرح درخواست دفاع از رساله در كميته تحصيلات تكميلي دانشكده به‌منظور بررسي شرايط لازم مطابق با دستورالعمل اجرايي دوره دكتري  و انتخاب داوران

4

 

مدير گروه

ارسال رساله و فرم‌ داوري اوليه رساله دكتري به داوران منتخب  به‌منظور  ارزيابي اوليه

 (دريافت پاسخ كتبي مثبت حداقل 3 داور از 4 داور منتخب براي انجام مراحل بعد الزامي است.)

 

5

 

مدير گروه

طرح موضوع در شوراي گروه به‌منظور بررسي رساله و ارزيابي‌هاي دريافتي از داوران

- تحويل مدارك به معاون آموزشي دانشكده  

6

 

معاون آموزشي

طرح موضوع در شوراي آموزشي دانشكده به‌منظور تأييد نظرات كميته تحصيلات تكميلي دانشكده و شوراي گروه مربوطه و همين‌طور معرفي نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

7

كارشناس تحصيلات تكميلي

ارسال فرم‌هاي 9 الف  و ببه‌همراه فرم «خلاصه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي» و مقالات مستخرج از رساله به  تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت صدور مجوز دفاع

8

 

 

دانشجو

تحويل فرم‌ تكميل‌شده هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري به آموزش تحصيلات تكميلي دانشكده

تذكر : حداقل يك ماه لازم است رساله قبل از جلسه دفاع تحويل اساتيد ممتحن شده با شد 

 

9

 

دانشجو

تحويل اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از رساله تكميل‌شده  به آموزش تحصيلات تكميلي و كارشناس وب‌سايت دانشكده

10

كارشناس وب‌سايت دانشكده

ثبت اطلاعات و آگهي جلسه دفاع در وبسايت دانشكده

11

كارشناس تحصيلات تكميلي

تهيه دعوت‌نامه اساتيد و تحويل به دانشجو

12

   

   تذكر : مدت زمان لازم براي طي مراحل فوق در صورت تأييد در تمامي شوراها/كميته‌ي مربوطه در حدود 40 روز كاري است.  

 
1395/10/20 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.