دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۵/۱۱/۲
English
 
 
 

مسئول انجام

مراحل دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري

 

دانشجو

(با هماهنگي استادراهنما)

تكميل فرم‌ تقاضاي شركت در جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري و تحويل آن به‌همراه نسخه‌اي از پيشنهاديه رساله دكتري به مدير گروه

 

1

 

مدير گروه

 

- طرح موضوع در شوراي گروه به‌منظور بررسي پيشنهاديه رساله دكتري  و احراز شرايط اوليه لازم  و انتخاب داوران

 - تحويل مدارك به معاون آموزشي دانشكده

2

 

معاون آموزشي

طرح موضوع در شوراي آموزشي دانشكده به‌منظور بررسي نظر گروه و معرفي نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده

3

 

دانشجو

(با هماهنگي استاد راهنما)

 

 تحويل فرم تكميل شده هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري

و  فرم صورتجلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري به آموزش تحصيلات تكميلي دانشكده
 
 

 تذكر مهم:  لازم است پيشنهاديه رساله حداقل  دوهفته  قبل از جلسه دفاع تحويل اساتيد ممتحن شده باشد.
 
 

4

كارشناس تحصيلات تكميلي

تهيه دعوت‌نامه كميته ممتحنين و تحويل به دانشجو

5

 
1395/10/22 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.