دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۵/۱۱/۲
English
 

 

 
 
آيين نامه ها و  شيوه نامه هاي اجرايي حوزه پژوهشي دانشگاه

  دستورالعمل  و شيوه نامه  فرصت مطالعاتي مصوب وزارت علوم به همراه فرم درخواست شركت دراين دوره

آيين نامه اعتبار ويژه پژوهانه (گرنت) – مصوبه  92/10/24

              فرم هاي دريافت كمك هزينه شركت در كنفرانس دانشجويان ازمحل گرنت اساتيد  فرم1و2
                              فرم پرداخت هزينه هاي پژوهشي قابل استناد قراردادهاي اعتبارويژه پژوهشي

شيوه نامه  و دستور العمل اجرايي تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي

آيين نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه – مصوبه 93/8/20

آيين نامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر -  مصوبه  93/7/27 

آيين نامه پشتيباني و تقويت قطب هاي علمي دانشگاه - مصوب  93/4/24

آيين نامه  تاسيس آزمايشگاه پژوهشي مصوبه 93/1/19

شيوه نامه  حمايت از اعضاي هيأت علمي دانشگاه  جهت شركت در همايش هاي خارج  از كشور         فرم                        فرم

آيين نامه ها و شيوه نامه هاي انتشارات دانشگاه

شيوه نامه اجرايي انتشار نشريات علمي در دانشگاه

فهرست نشريات نامعتبرخارجي وزارت عتف – مهر 1393

فهرست نشريات  معتبر داخلي وزارت عتف – دي ماه  1393

فهرست نشريات  نامعتبر خارجي دانشگاه صنعتي اصفهان

فهرست نشريات  نامعتبر خارجي دانشگاه تربيت مدرس

فهرست نشريات  نامعتبر خارجي دانشگاه فردوسي مشهد

  
  
1395/11/02 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.