دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۵
English
 
 
 

ليست كاركنان

اميريان    سميه
سمت: مسئول دفتر رياست دانشكده
داخلي: 200

1


تحفه    جواد 
سمت: كارپرداز 
داخلي: 109 
 
  2
 
حق ويرديلو    مجيد
سمت: كارشناس كتابخانه
haghvirdi@alborz.kntu.ac.ir :پست الكترونيك
داخلي: 175

 
3

 

خدابنده    حميده
سمت: مسئول دفتر معاونين و مديران گروههاي آموزشي
داخلي : 250

 

 
                                
4
 
صدفي    ميثم
سمت: مسئول امور اداري و عمومي
sadafi@alborz.kntu.ac.ir :پست الكترونيك
داخلي: 110
 
  
5
 
كشاورز     عليرضا
سمت: كارشناس آموزش دوره كارشناسي
داخلي: 23064416
6
 
محمد خانلو     مهدي
سمت: سرپرست اداره آموزش 
داخلي: 107

                                
7
 
مرادي    فاطمه
سمت: كارشناس آموزش دوره تحصيلات تكميلي
f.moradi@alborz.kntu.ac.ir:پست الكترونيك
داخلي: 107
 
    
8
 
مهندسي    آرزو
سمت: سرپرست مركز فناوري اطلاعات 
داخلي: 101
9
 
 
1395/12/22 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.