دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۵
English
 

نشاني دانشكده:

1.   خيابان شريعتي، خيابان شهيد مجتبايي، كوچه كاويان، شماره 41،  پرديس علوم، دانشكده رياضي

تهران – صندوق پستي : 1618- 16315

 تلفن : 22853884
فكس : 22853650  ،  22853884
 
 
 

2.   فلكه چهارم تهرانپارس، انتهاي بزرگراه وفادار شرقي، دوراهي رهبر، بلوار دانشگاه، پرديس شهيد رضائي نژاد، ساختمان تحصيلات تكميلي دانشكده رياضي

تلفن : 27 - 77125254 ،         (مستقيم) 77125070
 فكس :77125291


نشاني الكترونيك :    mathdep@kntu.ac.ir 

 

نقشه دسترسي دانشكده:
 

(سايت 1)
 
 
 
 
(سايت 2)
  
 
 
1395/11/24 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.