دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۵/۱۱/۲
English
 

نشاني دانشكده:

1.   خيابان شريعتي، خيابان شهيد مجتبايي، كوچه كاويان، شماره 41،  پرديس علوم، دانشكده رياضي

تهران – صندوق پستي: 1618-16315

 تلفن: 22853884
فكس: 22853650،  22853884
 
 
 

2.   فلكه چهارم تهرانپارسٍ، انتهاي بزرگراه وفادار شرقي، دوراهي رهبر،  بلوار دانشگاه،  پرديس شهيد رضائي نژاد، ساختمان تحصيلات تكميلي دانشكده رياضي

تلفن: 27 - 77125254 ،         (مستقيم) 77125070
 فكس:77125291


نشاني الكترونيك:    mathdep@kntu.ac.ir 

نقشه دسترسي دانشكده:

سايت 1 : 
 
 
 
سايت 2 : 
 
 
1394/05/19 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.