دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۵
English
 

 رياضي عمومي

 
 
 تمرينات متفرقه

 
پيوستگي، قضيه مقدار مياني و كاربردهاي آن

مشتق پذيري، قضيه مقدار ميانگين و كاربردهاي آن

 
مشتق پذيري، چند جمله اي تيلر و توابع هذلولوي

 اعداد مختلط
 
 
رسم منحني در دستگاه مختصات قطبي
   انتگرال برخي توابع شناخته شده
   تمرينات انتگرال نامعين
     تمرينات انتگرال 2
   تمرينات انتگرال ناسره و كاربردهاي انتگرال
   تمرينات انتگرال
   سري ها
   سري هاي صوري
 

 

1394/07/10 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.