دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۵
English
 
 تمرينات

 
تمرينات مربوط به خط و صفحه،فضا

خط مماس، خميدگي، انحنا و دايره بوسان

 
حد و پيوستگي و مشتقات جزئي توابع چندمتغييره
 
كاربرد مشتقات جزئي و تابع پتانسيل
 
بهينه سازي

 

1393/11/05 تاریخ بروز رسانی





کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.