دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۵/۱۱/۲
English
 

 
 
الف - آيين نامه هاي آموزشي

 آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد

 آيين نامه تغيير شيوه از آموزش محور به آموزشي-پژوهشي

 آيين نامه وزارتي پذيرش دكتري بدون آزمون -استعداد درخشان

آئين نامه آموزشي كارشناسي ارشد سال94به بعد
 

  
  
 ب - فرم هاي كارشناسي ارشد
 

درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده

        

فرم  اعلام نمره سمينار كارشناسي ارشد

 
 درخواست تخفيف 50% در كسر نمره بابت تاخير در دفاع
 

 فرم اخذ تكدرس به صورت ميهمان

 

 فرم آگهي دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

 

فرم پيشنهاديه پايان نامه كارشناسي ارشد - فرم شماره 1

 

فرم تعيين استاد راهنماي پايان نامه

 

فرم درخواست حذف اضطراري درس

   
آئين نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي
 
 فرم تقاضاي انصراف ار تحصيل دانشجويان كارشناسي ارشد

فرم درخواست صدور كارت المثني

   
  فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد

فرم درخواست طرح وضعيت در كميسيون موارد خاص دانشگاه

   
 فرم درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد
 پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي كارشناسي ارشد
 فرم تعيين استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد

فرم درخواست مرخصي تحصيلي با احتساب سنوات

   

فرم معرفي درس به صورت ميهمان ترمي براي ساير دانشگاهها

 

معيارهاي ارزيابي پايان نامه كارشناسي ارشد توسط داوران

   
 

 

ج- اطلاعات دوره كارشناسي ارشد

سرفصل رشته رياضي كاربردي مصوب وزارت متبوع

سرفصل رشته رياضي محض مصوب وزارت متبوع
1395/08/24 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.