دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۵
English
برنامه سرويس هاي «رفت و برگشت» دانشكده رياضي واقع در پرديس شهيد رضايي نژاد
 
 
 
 سرويس­هاي «رفت و برگشت»  دانشكده رياضي-پرديس شهيد رضايي­ نژاد    
 

رديف

ساعت حركت

مبدأ

مقصد

تعداد اتوبوس

ملاحظات

1

7:15

شريعتي ابتداي خيابان كاويان

پرديس شهيد رضايي ­نژاد دانشكده رياضي

يك دستگاه

 

2

7:10

سهروردي خيابان كوشش

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

يك دستگاه

مختص خوابگاه خواهران

3

13

زير پل سيدخندان

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

دو دستگاه

 

4

13

پارك آب و آتش

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

دو دستگاه

 

5

15:30

پارك آب و آتش

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

دو دستگاه

 

6

15:30

زير پل سيد خندان

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

دو دستگاه

 

7

17:30

زير پل سيدخندان

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

دو دستگاه

 

8

17:30

پارك آب و آتش

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

سه دستگاه

 

1

6:30

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

ميدان ونك

سه دستگاه

 

2

6:30

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

سيد خندان

دو دستگاه

 

3

8

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

ميدان ونك

سه دستگاه

 

4

8

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

سيد خندان

يك دستگاه

 

5

11:30

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

ميدان ونك

دو دستگاه

 

6

11:30

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

سيد خندان

دو دستگاه

 

7

15

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

سيدخندان

يك دستگاه

 

8

16:45

پرديس شهيد رضايي­ نژاد دانشكده رياضي

سهروردي

يك دستگاه

مختص خوابگاه خواهران

                                 

     

 
 
 
 .براي مشاهده نقشه محل توقف روي نام ايستگاه‌ها كليك كنيد

                                                          

 
 
1395/07/05

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.