دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۵
English
انتصاب معاون جديدپژوهشي و فناوري دانشكده رياضي
جناب آقاي دكتر محمد مسجد جامعي به عنوان معاون جديد پژوهشي و فناوري دانشكده منصوب شدند.
1395/07/27

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.