دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۵
English
برگزاري مراسم بزرگداشت روز آمار
مراسم بزرگداشت روز آمار با حضور استاد مدعو جناب آقاي دكتر عين اله پاشا از دانشگاه خوارزمي، اعضاء
هيات علمي دانشكده رياضي و دانشجويان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در محل دانشكده رياضي برگزار 
گرديد. در اين گردهمايي، در نوبت صبح سخنرانيهاي عمومي ودر نوبت بعد از ظهر دو سخنراني تخصصي 
برگزار گرديد
 
 
1395/08/18

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.