دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۵
English
تسهيلات تدوين پايان نامه و رساله به زبان انگليسي

  

به‌ منظور تشويق دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت تدوين رساله و پايان نامه به زبان انگليسي موارد زير در جلسه مورخ 95/11/12 هيات محترم رئيسه دانشگاه
به تصويب رسيده اند:
 

·        مقرر گرديد شهريه يك نيم سال مازاد بر نيم سال دهم از دانشجويان دكتري كه رساله خود را به زبان لاتين و طبق ضوابط مربوط تدوين نمايند، اخذ نگردد. به اين منظور لازم است دانشجو پس از انجام مراحل تاييد هيات داوران تقاضاي خود را در اين خصوص به همراه مستندات مربوط به استاد راهنما ارائه داده و مراتب پس از تائيد استاد راهنما و معاون آموزشي دانشكده به مديريت محترم تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت اقدام لازم منعكس گردد.

 

·        مقرر گرديد كسر نمره نيم سال هاي پنجم و ششم در خصوص دانشجويان كارشناسي ارشد كه پايان نامه خود را حداكثر تا پايان نيم سال ششم به زبان لاتين و طبق ضوابط مربوط تدوين مي‌نمايند، اعمال نگردد. همچنين شهريه نيم سال ششم از ايشان اخذ نگردد. به اين منظور لازم است دانشجو پس از انجام مراحل تاييد هيات داوران تقاضاي خود را در اين خصوص به همراه مستندات مربوط به استاد راهنما ارائه داده و مراتب پس از تائيد استاد راهنما و معاون آموزشي دانشكده به مديريت محترم تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت اقدام لازم منعكس گردد.

1395/12/23

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.