تماس با ما

نشانی دانشکده ریاضی

انتـهای بزرگـراه زیـن الدیـن شـرق - خیابان وفـادار شـرقی - بلوار دانشـگاه خواجـه نصیـر الـدین طـوسـی - پـردیـس شـهیـد رضـائی نـژاد

تلفن : 77125254

دورنگار : 77125291

صندوق پستی : 3381-16765

کد پستی : 83911-16569

 
 
 برای دریافت آدرس، بارکد را اسکن کنید
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/13
تعداد بازدید:
369
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.