تاریخچه و فعالیتها

فعالیت های آموزشی این دانشــکده از سال 1359 در قالب گروه آموزشی ریاضی با ارائه دروس پایه رشته های فنی و مهندسی در دانشگاه آغاز شده و نظر به افزایش حجم فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی گروه و نیز تأکید بر نقش مستقل علوم ریاضی در علوم کاربردی و مهندسی و با عنایت به بند هفتم از اهداف بنیادین مندرج در سند راهبردی علوم پایه کشور، در اسفند ماه 1391 پس از تایید هیأت امنای دانشگاه، سازمان موجود در گروه به سطح دانشکده ریاضی ارتقاء یافت.

سال

شرح فعالیت

1369

اخذ مجوز رشته ریاضی کاربردی در مقطع کارشناسی

1375

اخذ مجوز رشته ریاضی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد

1381

اخذ مجوز رشته ریاضی محض در مقطع کارشناسی

1382

اخذ مجوز رشته ریاضی محض در مقطع کارشناسی ارشد

1385

اخذ مجوز رشته ریاضی در مقطع دکتری

1386

اخذ مجوز رشته آمار در مقطع کارشناسی ارشد

1391

تأسیس دانشکده ریاضی پس از مصوبه هیأت امنای دانشگاه


هم اکنون این دانشکده دارای سه گروه آموزشی ریاضی محض، ریاضی کاربردی و آمار و علوم رایانه می باشد که به تربیت دانشجو در رشته ها ی فوق الذکر و در مقاطع تحصیلی مختلف اشتغال دارند. سال شمار توسعه فعالیت های آموزشی در رشته های تخصصی دانشکده به شرح زیر می باشد:
نظر به نقش اساسی و اجتناب ناپذیر علوم ریاضی و پژوهش های بنیادی به عنوان مبنا و زیر بنای امر تحقیقات و فناوری، سیاست دانشکده بر توسعه تحصیلات تکمیلی و همچنین افزایش توانایی های علمی و آموزشی جهت بهره برداری بیشتر دانشجویان رشته های علوم بنیادی و فنی و مهندسی استوار بوده است.

در حال حاضر تعداد 318 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر در این دانشکده به تحصیل اشتغال دارند:

رشته های تحصیلی موجود در دانشکده ریاضی

مقاطع تحصیلی هر رشته

ریاضی محض ( جبر، هندسه و آنالیز)کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

ریاضی کاربردی( آنالیزعددی و تحقیق درعملیات)

کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

آمار ریاضی

کارشناسی ارشد

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل

کارشناسی

163

کارشناسی ارشد

116

دکتری

39

جمع کل

318


تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه های آموزشی

استاد

دانشیار

استادیار

جمع

ریاضی محض

2

8

2

12

ریاضی کاربردی

1

5

1

7

آمار و علوم رایانه

1

1

2

4

جمع کل

4

14

5

23


وظایف دانشکده

· آموزش نظری و عملی دانشجویان طبق برنامه مصوب

· انجام تحقیقات علمی بر حسب نیازهای اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی کشور درچارچوب برنامه‏ های دانشگاه

· تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی از طریق همکاری با واحدهای ذیربط دانشگاه

· ایجاد تسهیلات آموزشی و غیر آموزشی برای دانشجویان دانشکده

· برقراری روابط علمی و آموزشی با متخصصان و دانشگاه های داخلی و خارجی و تبادل اعضای هیأت علمی و دانشجو از طریق همکاری با مقامات ذیربط دانشگاه

· تأمین اعضای آموزشی دانشکده و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده ‏ها

· انجام خدمات مختلف آموزشی، دانشجویی، اداره امور کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده و سایر خدمات با همکاری واحدهای ذیربط

· پیش‏ بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده و ارائه گزارش به مقامات ذیرربط دانشگاه

شورای دانشکده

به منظور هماهنگی گروههای آموزشی و اجرای ضوابط و مقررات آموزشی و پژوهشی، شورای دانشکده با ترکیب رئیس و معاونان دانشکده و مدیران گروههای آموزشی تشکیل می ‏شود:

وظایف شورا

· برنامه ‏ریزی جهت فراهم ساختن زمینه های اجرای مصوباتی که توسط معاونان آموزشی وپژوهشی دانشگاه ابلاغ می ‏شود

· تدوین سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه

· بررسی و تدوین برنامه ‏های آموزشی دانشکده

· بررسی طرحهای پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای پژوهشی دانشگاه

· اتخاذ تصمیم های اجرایی جهت هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده

· بررسی و تعیین نیاز دانشکده به اعضای هیأت علمی و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط

· تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده با هماهنگی گروه های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه

· بررسی موارد مربوط به شرکت در سمینارهای علمی و فرصت های مطالعاتی

· بررسی و اظهارنظر درباره سایر مواردی که توسط رئیس دانشگاه به شورا ارجاع مى‏شود

مدیران گروه و روسای دانشکده ریاضی از آغاز فعالیت

دوران تصدی

دکتر سید مقتدی هاشمی پرست

69-78

دکترعلیرضا زکایی

78-84

دکتر حسن حقیقی

84-86

دکترعظیم امین عطایی

86-88

دکترعلیرضا مقدم فر

88-89

دکتر شعبان قلندرزاده

89-92

دکترعلی ذاکری

94- 92

دکتر کوروش نوروزی
تاکنون-94
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/13
تعداد بازدید:
163
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.