آیین نامه ها و فرم ها
آئین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی حوزه پژوهشی دانشکده
   فرم دریافت کمک هزینه شرکت در کنفرانس داخلی و خارجی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
   شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیأت علمی دانشگاه
   فرم ارزیابی و نظارت پروژه های پژوهشی
   فرم پیشنهاد اولیه طرح جامع پژوهشی پنج ساله اعضای هیأت علمی
   فرم درخواست تسویه حساب همایش خارج از کشور اعضای هیأت علمی
   فرم درخواست شرکت در همایش خارج از کشور اعضای هیأت علمی
   فرم تسویه حساب دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
   فرم تقاضای اعضای هیأت علمی برای شرکت در دوره فرصت مطالعاتی
   شیوه نامه پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی به اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام به همراه فرم پرداخت هزینه
   شیوه نامه اجرایی شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنفرانس های داخلی و خارجی به همراه فرم دریافت کمک هزینه
   آئین نامه برگزاری همایش های علمی به همراه فرم درخواست برگزاری
   دستورالعمل حمایتی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی جهت شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در همایش های خارج کشور به همراه فرم درخواست شرکت در همایش
   هزینه های قابل استناد مربوط به ردیف تجهیزات وسایر هزینه های پژوهشی قرارداد اعتبار پژوهشی -گرنت
   شیوه نامه پرداخت تشویقی به اعضای هیات علمی نویسندگان مقالات ISI با ضریب تاثیر بالا
   فرم کاربرگ های های تبدیل وضعیت و فرم جدول حداقل امتیازات لازم
   بخشنامه مربوط به ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی
   دستورالعمل و شیوه نامه فرصت مطالعاتی مصوب وزارت علوم به همراه فرم درخواست شرکت در این دوره
   آئین نامه ویژه پژوهانه (گرنت) - مصوبه 92/10/24
   فرم های دریافت کمک هزینه شرکت در کنفرانس دانشجویان از محل گرنت اساتید
   فرم پرداخت هزینه های پژوهشی قابل استناد قراردادهای اعتبار ویژه پژوهشی
   شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی
   آئین نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه - مصوبه 93/8/20
   آئین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر - مصوبه 93/7/27
   آئین نامه پشتیبانی و تقویت قطب های علمی دانشگاه - مصوبه 93/4/24
   آئین نامه تأسیس آزمایشگاه پژوهشی - مصوبه 93/1/19
   شیوه نامه حمایت ا ز اعضای هیأت علمی دانشگاه جهت شرکت در همایش های خارج از کشور
   آئین نامه و شیوه نامه های انتشارات دانشگاه به همراه الحاقیه آئین نامه (دستورالعمل صفحه آرایی)
   شیوه نامه اجرایی انتشار نشریات علمی در دانشگاه
   فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت عتف - مهر 1393
   فهرست نشریات معتبر داخلی وزارت عتف - دی 1393
   فهرست نشریات نامعتبر خارجی دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/19
تعداد بازدید:
166
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.