دانشجويان ارشد


رديف نام نام خانوادگي رشته ترم ورود نشاني الكترونيك

1 افسانه قربالي رياضي محض گرايش هندسه 3931

2 زهرا رضايي برومند رياضي محض گرايش هندسه 3931  

3 شقايق برگ ريزان رياضي محض گرايش هندسه 3931  

4 مريم بهنامي رياضي محض گرايش هندسه 3931  

5 آروين قصيري رياضي محض گرايش هندسه 3931  

6 مونا هجري زاده رياضي محض گرايش هندسه 3931  

7 عليرضا جلالي رياضي محض گرايش هندسه 3931  

8 اتوسا مافي رياضي محض گرايش جبر 3931  

9 اليكا مهاجردوست رياضي محض گرايش جبر 3931  

10 سميرا قلي زاده رياضي محض گرايش جبر 3931  

11 فاطمه مهرعليان رياضي محض گرايش جبر 3931  

12 فرخنده ترابي رياضي محض گرايش جبر 3931  

13 فرشته داوودابادي رياضي محض گرايش جبر 3931  

14 مريم جعفري مزرعه يزدي رياضي محض گرايش جبر 3931  

15 مريم شمس درخشان رياضي محض گرايش جبر 3931  

16 نسترن صمدي رياضي محض گرايش جبر 3931  

17 غلامرضا باقرزاده رياضي محض گرايش جبر 3931  

18
بهنام سليماني درينسو رياضي محض گرايش جبر 3921  

19 مهسا باقري بلفه تيموري رياضي محض گرايش جبر 3931  

20 نسيم اميدي سلوط رياضي محض گرايش جبر 3931  

21 الهام كناركوهي رياضي محض گرايش آناليز 3931  

22 ثريا هرمزي زاده رياضي محض گرايش آناليز 3931  

23 زهرا عباسي رياضي محض گرايش آناليز 3931  

24 سميرا ازادمنجيري رياضي محض گرايش آناليز 3931  

25 فاطمه الوستاني رياضي محض گرايش آناليز 3931  

26 نيكان احمدي كرچي رياضي محض گرايش آناليز 3931  

27 يوسف علي ميرعرب رضي رياضي محض گرايش آناليز 3931  

28 سحرسادات سيدحسن شيرازي رياضي محض گرايش آناليز 3931  

29 اكرم مداحيان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

30 اكرم يزداني رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

31 زهرا صارميان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

32 شبنم ضرغامي رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

33 طاهره مجيدي رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

34 فاطمه هنرورنظري رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

35 مينا كشاورز افشار رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

36 نغمه شيري رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

37 نيلوفر حدادي رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

38 امين فقيه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

39 فرشيد شيرمحمدي رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

40 محمد رضاقلي نژاد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

41 ميلاد ميقاني رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

42 اسما احساني وفا رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

43 مينو امراللهي رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

44 حامد سلطاني رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

45 محمدولي بهرامپوري رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3931  

46 الهام دارابي رياضي كاربردي گرايش تحقيق درعمليات 3931  

47 سپيده نيكوكار رياضي كاربردي گرايش تحقيق درعمليات 3931  

48 داود بوارو رياضي كاربردي گرايش تحقيق درعمليات 3931  

49 مهرداد الماسي رياضي كاربردي گرايش تحقيق درعمليات 3931  

50 حسين خواجوندسريوي رياضي كاربردي گرايش تحقيق درعمليات 3931  

51 حديث كلاهي آماررياضي 3931  

52 رضا غلامي آماررياضي 3931  

53 سجاد خسروي بالدي آماررياضي 3931  

54 محمدعلي مرادي آماررياضي 3931  

55 منصوره اب نيكي آماررياضي 3931   
تاریخ به روز رسانی:
1394/08/10
تعداد بازدید:
9502
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.