تعرفه هزينه تحصيل پذيرفته شدگان در دوره هاي دكتري تخصصي از طريق تبديل بورس خارج به داخل و مربيان دانشگاه ها (از طريق آيين نامه ارتقاء مربيان) و ... چقدر مي باشد؟
تعرفه هزينه تحصيل كليه پذيرفته شدگان مطابق با مصوبات هيات امناء دانشگاه خواهد بود. در خصوص پذيرفته شدگان دكتري نوبت دوم در هر سال تحصيلي در صفحه تحصيلات تكميلي دانشگاه / قسمت مربوط به ميزان شهريه دانشجويان در دسترس عموم قرار مي گيرد.
تعداد بازدید:
6085
تاریخ:
1398/04/23

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.