برنامه زماني مراجعه حضوري دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي سال 98
جهت دريافت برنامه زماني مراجعه حضوري دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي سال 98 جهت ثبت نام نهايي در دانشكده رياضي اينجا كليك كنيد.
تعداد بازدید:
504
تاریخ:
1398/06/25
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.