توضیحات تکمیلی درباره درخواست مرخصی بدون احتساب در نیمسال 982 و راهنمای ثبت آن در پیش خوان خدمت سامانه گلستان
 
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
447
تاریخ:
1399/02/23
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.