قابل توجه دانشجویان محترم: برای ارتباط مستقیم با مدیران دانشکده و بیان انتقادات و پیشنهادات اینجا را کلیک کنید.

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تماس (داخلی) 
ایمیل
1 دکتر محمود هادیزاده یزدی ریاست دانشکده 77125254 (200) hadizadeh@kntu.ac.ir
2 دکتر فرشته ملک معاون آموزشی 77125254 (400) malek@kntu.ac.ir
3 دکتر مسعود فاطمی معاون پژوهشی 77125254 (300) smfatemi@kntu.ac.ir
4 دکتر حسن حقیقی مدیر تحصیلات تکمیلی 77125254 (308) haghighi@kntu.ac.ir
5 دکتر شعبان قلندرزاده مدیر گروه ریاضی محض 77125254 (407) ghalandarzadeh@kntu.ac.ir
6 دکتر فریده قریشی مدیر گروه ریاضی کاربردی 77125254 (311) ghoreishif@kntu.ac.ir
7 دکتر حسن خدائی مهر مدیر گروه آمار و علوم کامپیوتر 77125254 (105) ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir
تعداد بازدید:
669
تاریخ:
1400/03/24
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.