فرم تعیین استاد راهنما (کارشناسی ارشد) و فرم انتخاب پروژه (کارشناسی) بروز رسانی شد.
فرم جدید تعیین استاد راهنما برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با ورود به صفحه اصلی وب سایت دانشکده ریاضی از مسیر زیر قابل دریافت است:
 
منوی معاونت آموزشی » کارشناسی ارشد » فرم‌ها
 
فرم جدید درخواست پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی با ورود به صفحه اصلی وب سایت دانشکده ریاضی از مسیر زیر قابل دریافت است: 
 
منوی معاونت آموزشی » کارشناسی » فرم‌ها 
 
 
تعداد بازدید:
272
تاریخ:
1400/05/31
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.