» 1400/06/31 دانشجو: ابوالفضل رضایی، استاد راهنما: دکتر ذاکری
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: چهار شنبه 1400/06/31 ساعت 17:30
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
استفاده از روش منظم سازی برای حل مسایل معکوس نفوذ کسری
 
   نام دانشجو: ابوالفضل رضایی
   استاد راهنما: دکتر علی ذاکری
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر عظیم امین عطایی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر رضا مختاری
 
   چکیده فارسی
 
در این پایان نامه یک مساله معکوس نفوذ کسری ،در هدایت گرمایی مورد بررسی قرار گرفته است.ِمساله معکوس ارائه شده در این پایان نامه بد وضع است.با استفاده از روش منظم سازی ارائه شده توسط فوریه به حل آن می پردازیم.همچنین پایداری و بد وضعی مسأله با ارائه قضایا و لم های مورد نیاز بررسی و مطالعه شده است .علاوه بر این شرایط همگرایی نیز بررسی شده است. ودر آخر برخی مثال های عددی بیان و گواه بر این موضوع است که روش های عددی به کار برده شده موثر و کارا بوده است
 
 
تعداد بازدید:
105
تاریخ:
1400/06/29

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.