» 1400/07/07 دانشجو: محدثه مختاری، استاد راهنما: دکتر مسجدجامعی
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: چهار شنبه 1400/07/07 ساعت 14:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
ساختار قوانین متقارن گاوسی بر روی توابع وزندار
 
   نام دانشجو: محدثه مختاری
   استاد راهنما: دکتر محمد مسجدجامعی
   استاد مشاور: دکتر زهرا معلمی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر علی ذاکری
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر مسگرانی
 
   چکیده فارسی
 
در این پایان نامه ما به جای قوانین گاوس نسبت به تابع وزن،روی بازه (-a,a)با nگره ،ما ساختار متناظر فرمول انتگرال گاوسی را روی (0,a^2)فقط با [(n+1)/2]گره مطابقت می دهیم.به خصوص چنین روندی برای موارد توابع وزندار غیرکلاسیک مهم است .در این روش تاثیر ناپایداری عددی در روند ساختار می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد،چون ابعاد ژاکوبین نصف شده است.این روند برای توابع وزن غیرکلاسیک دیگری ،نیز اعمال شده است.
 
 
تعداد بازدید:
86
تاریخ:
1400/07/04

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.