» 1400/07/17 دانشجو: اکبر فرد زین کش، استاد راهنما: دکتر فاطمی
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: شنبه 1400/07/17 ساعت 13:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
روش ADMM توسعه یافته برای توابع محدب جدایی پذیر
 
   نام دانشجو: اکبر فرد زین کش
   استاد راهنما: دکتر سید مسعود فاطمی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر فریده قریشی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر اسماعیل خرم
 
   چکیده فارسی
 
روش جهت گیری تناوبی ضرایب(ADMM) یک روش موثر برای حل مسائل بهینه سازی محدب مقیاس بزرگ و جدایی پذیر است. در این پایان نامه، به بررسی روش جهت گیری تناوبی ضرایب توسعه یافته می پردازیم. در این روش متغیر ها را به دو گروه تقسیم می کنیم که یک گروه متغیر های بلوک p و گروه دیگر متغیر های بلوک q هستند. متغیر های هر گروه هم به روش گاوس_ سایدل و هم به روش ژاکوبی بروز رسانی می شوند. سپس دامنه طول گام متغیر ها را مشخص می نماییم. ادعا می کنیم روش جهت گیری تناوبی ضرایب توسعه یافته در بدترین شرایط، همگرایی از مرتبه O(1/t) را دارد که ثابت می کنیم همگرایی این روش از سایر روش های مشابه بهتر است. از این رو روش جهت گیری تناوبی ضرایب توسعه یافته در حل مسائل برنامه ریزی محدب جدایی پذیر با مقیاس بزرگ بسیار انعطاف پذیر تر و جذاب تر خواهد بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با روش های مشابه، موثر و امیدوار کننده است.
 
 
تعداد بازدید:
185
تاریخ:
1400/07/12

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.