» 1400/07/18 دانشجو: محدثه فرجی ملاده ئی، استاد راهنما: دکتر مسیحا
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: یکشنبه 1400/07/18 ساعت 17:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
نظریه نقطه ثابت برحسب متریک و یک رابطه ترتیب
 
   نام دانشجو: محدثه فرجی ملاده ئی
   استاد راهنما: دکتر هاشم پروانه مسیحا
   استاد مشاور: دکتر کوروش نوروزی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر ملیحه حسینی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر عبدالرحمن رازانی
 
   چکیده فارسی
 
مجموعه ناتهی چون X را با متر d، و یک رابطه ترتیب ≤ و عملگر f را در نظر بگیریم که در دو فرض اصلی زیر صدق می کند : (1) f نسبت به ≤ یکنوای تعمیم یافته است. (2) f نسبت به d انقباض در یک زیرمجموعه خاص Y از X × X است. با توجه به این فرضیات، شرایط زیر را در نظر می گیریم: (i) f دارای یک نقطه ثابت منحصربه فرد باشد. (ii) f یک عملگر پیکارد باشد. (iii) مسئله نقطه ثابت برای f خوش تعریف باشد. (iv) f دارای ویژگی اوستروسکی باشد. (v) f دارای ویژگی سایه ای باشد. (vi) f در نامساوی نوع گرانول صدق کند. آن گاه با بکارگیری این نتایج، برخی از مسائل در ارتباط با معادلات انتگرال و دیفرانسیل را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت چند مسئله باز مطرح خواهد شد.
 
 
تعداد بازدید:
57
تاریخ:
1400/07/17

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.