» 1400/07/21 دانشجو: بهنام مسعودی، استاد راهنما: دکتر مقدم فر
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: چهار شنبه 1400/07/21 ساعت 13:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
گروه هایی که توسط مجموعه های جابجایی افراز می شوند
 
   نام دانشجو: بهنام مسعودی
   استاد راهنما: دکتر علیرضا مقدم فر
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر فرزانه رمضانی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر مهدی علائیان
 
   چکیده فارسی
 
در این پایان نامه ابتدا همه گروه های ناآبلی را به طوری که دارای n-افراز آبلی باشند برای n=2,3 بررسی می کنیم، در ادامه در مورد بعضی از مسائل مربوط به گروه هایی با افراز های آبلی تحقیق و بررسی می کنیم. در میان دیگر نتایج نشان می دهیم که هر گروه متناهی با زیرگروهی از یک گروه با افرازهای آبلی همریخت است. همچنین ثابت خواهیم کرد، هر گروه متناهی با زیرگروهی از یک گروه با افرازهای ناآبلی همریخت است. همچنین کران هایی با کمترین تعداد افرازهایی از گروه هایی که افراز آبلی می گیرند را نشان خواهیم داد، در واقع چندین حالت آن را محاسبه می کنیم. سرانجام چگونگی رفتار اندازه افراز با کمترین تعداد بخش ها را با توجه به ضرب داخلی آن ها بررسی می کنیم.
 
 
تعداد بازدید:
47
تاریخ:
1400/07/19

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.