» 1400/07/21 دانشجو: فاطمه مردانی، استاد راهنما: دکتر مقدم فر
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: چهار شنبه 1400/07/21 ساعت 14:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
درباره پوچتوانی رادیکال حل‌پذیر یک گروه متناهی هم‌طیف با یک گروه ساده
 
   نام دانشجو: فاطمه مردانی
   استاد راهنما: دکتر علیرضا مقدم فر
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر فرزانه رمضانی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر مهدی علائیان
 
   چکیده فارسی
 
ر این پایان‌نامه به مجموعه متشکل از مرتبه عناصر یک گروه متناهی به عنوان طیف آن گروه اشاره می‌کنیم و می‌گوییم که دو گروه‌ هم‌طیف هستند چنانچه طیف آنها بر هم منطبق باشند. ثابت می‌کنیم که به جز چند مورد خاص، رادیکال حل‌پذیر یک گروه متناهی حل‌ناپذیر هم‌طیف با یک گروه ساده متناهی پوچتوان است. .
 
 
تعداد بازدید:
27
تاریخ:
1400/07/20

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.