تصویرها در پوشش محدب دو ایزومتری روی (X)C
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: چهار شنبه 1400/07/28 ساعت 11:30
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
تصویرها در پوشش محدب دو ایزومتری روی (X)C
 
   نام دانشجو: نسیم حیدری
   استاد راهنما: دکتر ملیحه حسینی
   استاد مشاور: دکتر کوروش نوروزی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر هاشم پروانه مسیحا
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر سمیه سعیدی نژاد
 
   چکیده فارسی
 
فرض کنید X یک فضای توپولوژیک هاسدورف فشرده و همبند باشد. C(X) را فضای باناخ همه ی توابع مختلط پیوسته روی X مجهز به سوپریمم نرم در نظر می گیریم. در این پایانامه، ابتدا فرم تصاویر دو-دوری تعمیم یافته روی C(X) را بررسی می کنیم و نشان می دهیم که این تصاویر به صورت میانگینی از عملگر همانی و یک انعکاس ایزومتریک هستند. سپس ثابت می شود که تصاویر دو-دوری تعمیم یافته روی C(X) تنها تصاویری هستند که در پوشش محدب دو ایزومتری پوشا قرار دارند.
 
 
تعداد بازدید:
60
تاریخ:
1400/07/23

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.