همگرایی جواب های روش هم محلی در فضاهای چند جمله ای تکه ای پیوسته برای معادله انتگرال ولترا نوع دوم منفرد ضعیف
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: چهار شنبه 1400/07/28 ساعت 11:30
   مکان: کلاس 101
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jcr-e7s-ao0    کد دسترسی:012126 
   عنوان رساله:
همگرایی جواب های روش هم محلی در فضاهای چند جمله ای تکه ای پیوسته برای معادله انتگرال ولترا نوع دوم منفرد ضعیف
 
   نام دانشجو: میلاد گلستانی
   استاد راهنما: دکتر فریده قریشی
   استاد مشاور: دکتر محمود هادیزاده یزدی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر سید مسعود فاطمی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر مرتضی گرشاسبی
 
   چکیده فارسی
 
در این پایان نامه از نوعی روش کالوکیشن تکه ای برای حل معادلات انتگرال ولترا از نوع دوم استفاده می کنیم. نشان می دهیم که بر اساس الگوریتم جواب های بدست آمده از روش کالوکیشن مبتنی بر چندجمله ای های تکه ای سراسری پیوسته برای معادلات انتگرال ولترا از نوع دوم با هسته های هموار، فقط برای مجموعه‌های معین از نقاط کالوکیشن به طور یکنواخت همگرا هستند. در ادامه تئوری همگرایی مشابهی را برای معادله انتگرال ولترا با هسته‌ی منفرد ضعیف برای هر دو حالت مش مدرج و یکنواخت بررسی می‌کنیم. با استفاده از نتایح عددی ارائه شده، کارایی روش را نشان می دهیم.
 
 
تعداد بازدید:
77
تاریخ:
1400/07/24

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.