زیر گروه های یکریخت گروه های حل پذیر
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: چهار شنبه 1400/07/28 ساعت 13:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
زیر گروه های یکریخت گروه های حل پذیر
 
   نام دانشجو: فاطمه عباسی
   استاد راهنما: دکتر علیرضا مقدم فر
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر فرشته ملک
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر مجتبی قربانی
 
   چکیده فارسی
 
فرض می کنیم H و K زیرگروه های یکریخت گروه حل پذیر G باشند. همچنین فرض می کنیم H در G ماکسیمال باشد. در این پایان نامه ما نشان می دهیم که اگر H ابرحل پذیر باشد یا یک سیلو 2-زیرگروهH آبلی باشد، آنگاه K نیز در G ماکسیمال خواهد بود..
 
 
تعداد بازدید:
56
تاریخ:
1400/07/25

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.