آزمون برابری میانگین در توزیع چند متغیره لگ نرمال در حضور جرم صفر
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: چهار شنبه 1400/07/28 ساعت 14:00
   مکان: کلاس 101
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jcr-e7s-ao0    کد دسترسی:012126 
   عنوان رساله:
آزمون برابری میانگین در توزیع چند متغیره لگ نرمال در حضور جرم صفر
 
   نام دانشجو: سیما پورسینا
   استاد راهنما: دکتر احد ملک زاده
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر سید مسعود فاطمی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر روشنک علیمحمدی
 
   چکیده فارسی
 
توزیع لگ نرمال در رسته توزیع های پوسته و نامتقارن قرار دارد و معمولا با دو پارامتر (μ,σ^2) نمایش داده می شود. زمانی که داده¬های مورد مطالعه پیوسته و دارای چولگی مثبت باشند، انتخاب مناسبی می باشد. این توزیع از اواسط دهه 60 میلادی مورد توجه محققان قرار گرفت. کاربرد وسیعی که این توزیع در سال¬های اخیر در موضوعات مختلف پیدا کرده است، این توزیع را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. توزیع لگ نرمال به عنوان توزیعی با مقادیر مثبت شناخته می شود؛ اما اتفاقی که در برخی از مطالعات (همچون مطالعات و تحقیقات پزشکی، اقتصادی و ..) می افتد، مشاهده مقادیر صفر نیز می باشد. در این پایان نامه سعی برآن بوده است که به ترسیم توزیع لگ نرمال و استنباط درباره پارامترهای آن از طریق روش¬های آزمون فرضیه و فاصله اطمینان پرداخته شود. علاوه بر مقدمات، تعاریف و مفاهیم مورد نیاز، این توزیع در دو حالت بدون حضور مشاهدات صفر و در حضور مشاهدات صفر و در دو بخش تک متغیره و چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 
تعداد بازدید:
366
تاریخ:
1400/07/26

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.