گردهمایی کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران در دهه ریاضیات
لینک ورود به گردهمایی کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران در دهه ریاضیات: connect.kntu.ac.ir/math
 
 
تعداد بازدید:
89
تاریخ:
1400/08/03
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.