تحلیل عددی یک مدل ریاضی در بینایی سنجی با استفاده از دستگاه معادلات انتگرالی درجه دوم
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: سه شنبه 1400/07/27 ساعت 15:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
تحلیل عددی یک مدل ریاضی در بینایی سنجی با استفاده از دستگاه معادلات انتگرالی درجه دوم
 
   نام دانشجو: رکسانه نوروززاده
   استاد راهنما: دکتر محمود هادیزاده یزدی
   استاد مشاور: دکتر امیرحسین امیراصلانی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر عظیم امین عطائی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر مراد احمد نسب
 
   چکیده فارسی
 
در این پایان نامه یک مدل ریاضی در بینایی سنجی که مرتبط با بیماری انحراف (قوز) قرنیه است مورد بررسی قرار می گیرد. ساختارهای مختلف این مدل در قالب معادلات دیفرانسیل معمولی و جزیی بیان شده و همچنین فرم انتگرالی آن بررسی می شود. به طور خاص بحث اصلی در این پایان نامه در فرم انتگرالی سطح پایدار ساختار قرنیه و همچنین فشار وارد شده بر مقاطع مختلف آن می باشد. نشان می دهیم که مدل حاصله می تواند به صورت یک دستگاه معادله انتگرال درجه دوم بیان شود. ضمن ارائه یک روش عددی بر مبنای روش هم محلی برای مدل انتگرالی حاصله به مقایسه نتایج عددی با سایر مراجع می پردازیم.
 
 
تعداد بازدید:
369
تاریخ:
1400/08/04

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.