گراف جابجایی وابسته به یک گروه متناهی و برخی کاربردها

 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از رساله دکتری
   زمان: سه شنبه 1400/04/08 ساعت 14:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
گراف جابجایی وابسته به یک گروه متناهی و برخی کاربردها
 
   نام دانشجو: فایز صالح زاده
   استاد راهنمای اول: دکتر علیرضا مقدم فر
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر فرشته ملک
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر فرزانه رمضانی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر مهدی علائیان
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر مجتبی قربانی
 
   چکیده فارسی
 
فرض می‌کنیم G یک گروه ناآبلی، A≤G یک زیرگروه آبلی و n ≥2 یک عدد صحیح باشد. می‌گوییم G دارای یک افراز n-آبلی نسبت به A است، چنانچه افرازی از G به A و n زیرمجموعه جابجایی A_1، A_2، ... ، A_n از G وجود داشته باشد به طوری که برای هر ،i=1,2,…,n .|A_i | >1در بین سایر نتایج در این رساله، بخصوص تمام گروه‌های ناآبلی که دارای یک افراز n-آبلی باشند، به ازای n=2 و n=3 در حد یکریختی، رده‌بندی خواهیم کرد. سپس توجه‌مان را معطوف گراف‌های جابجایی وابسته به گروه‌های متناهی نموده و آنها را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. به ویژه، فرمولهای صریحی برای تعداد درخت‌های فراگیر گراف‌های جابجایی وابسته به گروه‌های خاص، نظیر گروه‌های ساده سوزوکی، گروه‌های خطی خاص تصویری، و برخی AC-گروه‌ها به دست خواهیم آورد
تعداد بازدید:
35
تاریخ:
1400/08/11
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.