روش های مناسب عددی برای معادلات با مشتقات جزئی سهموی بدوضع بر روش هموارسازی
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از رساله دکتری
   زمان: چهارشنبه 1399/7/30 ساعت 14:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
روش های مناسب عددی برای معادلات با مشتقات جزئی سهموی بدوضع بر روش هموارسازی
 
   نام دانشجو: سهیلا بداغی
   استاد راهنمای اول: دکتر علی ذاکری
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر عظیم امین عطایی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر محمود هادیزاده یزدی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر جلیل رشیدی نیا
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر داود رستمی
تعداد بازدید:
304
تاریخ:
1399/10/30
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.