شرط طیف s-نوتری
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: یکشنبه 1400/09/28 ساعت 13:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
شرط طیف s-نوتری
 
   نام دانشجو: آرزو سربخشیان
   استاد راهنما: دکتر محمدجواد نیک مهر
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر شعبان قلندرزاده
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر سید احمد موسوی
 
   چکیده فارسی
 
این پایان نامه بر اساس مرجع [13] که درباره ی شرط طیف S-نوتری برای حلقه های جا به جایی است نوشته می شود. فرض کنید S که یک مجموعه ضربی در حلقه جا به جایی R باشد گوئیم R در شرط طیف S- نوتری صدق می کند هرگاه برای هر ایده آل I از R یک s عضو S و ایده آل متناهی مولد J از R موجود باشد که SI زیر مجموعه ی rad(J) و rad(J)زیر مجموعه ی rad(J) باشد. با این تعریف نتایج شناخته شده مختلف را به حالت طیف S - نوتری تعمیم می دهیم. حلقه R در شرط طیف S- نوتری صدق میکند اگر و تنها اگر حلقه چند جمله ای [X]R در شرط طیف S-نوتری صدق کند.
 
 
تعداد بازدید:
222
تاریخ:
1400/09/20

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.