مطالعۀ معیارهای اطلاع در شبکه‌های عصبی مصنوعی
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: چهار شنبه 1400/10/01 ساعت 9:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
مطالعۀ معیارهای اطلاع در شبکه‌های عصبی مصنوعی
 
   نام دانشجو: مهکامه فرامرزی
   استاد راهنما: دکتر عبدالرضا سیاره
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر احد ملک زاده
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر صدیقه زمانی مهریان
 
   چکیده فارسی
 
در این پایان‌نامه قصد داریم با بررسی معیارهای اطلاع، یک مدل را به عنوان مدل بهینه در شبکه‌های عصبی انتخاب کنیم. در فصل اول به معرفی مفاهیمی در مورد شبکه‌های عصبی مصنوعی و معیارهای اطلاع می‌پردازیم. در فصل‌های بعد به بررسی چگونگی انتخاب مدل در شبکه‌های عصبی با روش‌های آماری مانند معیار اطلاعات آکائیک، معیار اطلاعات بیزی و اعتبار متقابل می‌‌پردازیم. در فصل پایانی یک مطالعه‌ی شبیه‌سازی برای انتخاب مدل بهینه از میان مدل‌های ارائه شده با کمک بسته‌ی نرم‌افزاری براساس دستور‌های R معرفی، محاسبه و اجرا می‌شود. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات، معادله‌ی برازش مدل را بدست می‌آوریم. در پایان نتایج بدست آمده را تحلیل کرده و براساس آن‌ها نتیجه‌گیری می‌کنیم
 
 
تعداد بازدید:
246
تاریخ:
1400/09/21

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.