قابل توجه دانشجویان متقاضی انجام کار دانشجویی در نیمسال 4001
به اطلاع دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشکده ریاضی که متقاضی انجام کار دانشجویی در نیمسال اول 1401-1400 بوده اند، می رساند که لازم است حداکثر تا تاریخ 1400/10/16 نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوطه به صورت زیر اقدام نمایند:
1. تکمیل فرم کار دانشجویی شامل مشخصات مربوط به دانشجو، اعلام شبای شماره حساب در بانک کشاورزی، شرح مختصر فعالیت در بخش مشخصات دانشجو و نام استاد درس.
2. ارسال فرم تکمیل شده به نشانی الکترونیک: mathdep@kntu.ac.ir
شایان ذکر است در جهت تسهیل فرآیندهای اجرایی، سایر امور اداری مربوطه از جمله اخذ تاییدیه های استاد درس، مدیر گروه و اداره آموزش توسط دانشکده انجام خواهد پذیرفت.
تعداد بازدید:
345
تاریخ:
1400/10/07
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.