شبکه های حمل و نقل
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: شنبه 1400/12/14 ساعت 15:00
   مکان: کلاس 101
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jcr-e7s-ao0    کد دسترسی:012126 
   عنوان رساله:
شبکه های حمل و نقل
 
   نام دانشجو: نرگس اسلاملو
   استاد راهنما: دکتر فرزانه رمضانی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر علیرضا مقدم فر
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر حسین تیموری فعال
 
   چکیده فارسی
 
هدف اصلی این پایان نامه به کارگیری پارامترها و الگوریتم های نظریه ی گراف برای مدل سازی و بهینه سازی شبکه های حمل ونقل است. به این منظور به معرفی برخی مفاهیم نظریه ی گراف مانند مبانی احاطه و موضوعات مربوط به آن و الگوریتم هایی برای پیدا کردن مجموعه ی احاطه گر کمینه، درخت فراگیر کمینه و جریان بیشینه یا جریان بیشینه با هزینه کمینه در شبکه ها پرداخته ایم. در انتها نیز کاربرد ممکن برخی از این مفاهیم و الگوریتم ها برای نمونه هایی از شبکه ی حمل و نقل نشان داده شده است..
 
 
تعداد بازدید:
142
تاریخ:
1400/12/07

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.