یک کلاس متناهی از چند جمله ای های q -متعامد با توزیع گامای معکوس
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: شنبه 1400/12/14 ساعت 17:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
یک کلاس متناهی از چند جمله ای های q -متعامد با توزیع گامای معکوس
 
   نام دانشجو: راضیه لطفی
   استاد راهنما: دکتر فریده قریشی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر محمد مسجدجامعی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر گرشاسبی
 
   چکیده فارسی
 
در این پایان نامه، پس ازمرور اجمالی بر چندجمله ای های q -متعامد می خواهیم یک کلاس متناهی خاص ازاین چندجمله ای ها را مورد بررسی قرار دهیم که در آن تابع وزن با توزیع معکوس گاما در 1→ q مطابقت دارد. در ادامه با استفاده از قضیه اشتورم-لیوویل در فضاهای q -تفاضلی،متعامد بودن این کلاس از چند جمله ای ها اثبات شده و مقدار نرم آن ها نیز محاسبه خواهد شد. همچنین بعضی از خواص آن ها مانند تابع وزن متناظرشان، معادله تفاضلی متناظر و نمایش فوق هندسی آن ها در حالت پیوسته بحث می شوند. در نهایت کاربرد این کلاس از چندجمله ای های q -متعامد در حل عددی معادلات دیفرانسیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
 
 
تعداد بازدید:
1112
تاریخ:
1400/12/09

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.