تعمیم برخی نتایج از فضاهای هیلبریت به هیلبریت مدول ها
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از رساله دکتری
   زمان: چهارشنبه 1400/12/11 ساعت 08:00
   مکان: کلاس 101
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jcr-e7s-ao0    کد دسترسی:012126 
   عنوان رساله:
تعمیم برخی نتایج از فضاهای هیلبریت به هیلبریت مدول ها
 
   نام دانشجو: مهرداد گلابی
   استاد راهنما: دکتر کوروش نوروزی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر هاشم پروانه مسیحا
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر محمد جواد نیک مهر
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر سید مسعود امینی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر محمدباقر اسدی
   چکیده فارسی
 
در این رساله ابتدا نشان داده می شود هر نگاشت ناگسترشی روی یک زیرمجموعه محدب، بسته و کراندار از یک هیلبرت C*-مدول روی C*-جبری متناهی بعد دارای نقطه ثابت است. این تعمیمی از قضیه نقطه ثابت برائودر در فضاهای هیلبرت است. سپس نتایجی درباره توپولوژی های ضعیف روی هیلبرت C*-مدول ها آورده شده و ثابت می شود که در هیلبرت C*-مدول ها هر دنباله که همگرا با توپولوژی تولید شده توسط ضرب داخلی است با توپولوژی تولید شده توسط تابعک های خطی نیز همگراست و عکس آن درصورتی درست است که C*-جبر آن به صورت یک c_0-مجموع مستقیمی از ماتریس ها باشد.
تعداد بازدید:
325
تاریخ:
1400/12/09
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.