اطلاعیه انجام کار دانشجویی در نیمسال دوم 1400-1401
به اطلاع دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشکده ریاضی که متقاضی انجام کار دانشجویی در نیمسال دوم 1400-1401 بوده اند، می رساند که لازم است حداکثر تا پایان خرداد ماه 1401 نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوطه به شیوه زیر اقدام نمائید:
1- تکمیل فرم کار دانشجویی شامل مشخصات مربوط به دانشجو، اعلام شبای شماره حساب در بانک کشاورزی، شرح مختصر فعالیت ها در بخش مشخصات دانشجو و نام استاد درس.
2- ارسال فرم تکمیل شده به نشانی الکترونیک: mathdep@kntu.ac.ir
 
شایان ذکر است در جهت تسهیل فرآیندهای اجرائی، سایر امور اداری مربوطه از جمله اخذ تائیدیه های استاد درس، مدیر گروه و اداره آموزش توسط دانشکده انجام خواهد پذیرفت.
 
تعداد بازدید:
90
تاریخ:
1401/03/03
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.