اطلاعیه شماره 3: اعلام برنامه زمانی و راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکتری 1401
.
1) مصاحبه به صورت حضوری و در محل دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در روز چهار شنبه یک تیر ماه 1401 متناسب با رشته/گرایش داوطلبان، و جدول زمانی داوطلبان مصاحبه دکتری (کلیک کنید) برگزار خواهد شد.
2) مدت زمان مصاحبه هر داوطلب حدود 20 دقیقه برنامه ریزی شده است .
3) به منظور استفاده بهینه از زمان، حداقل 30 دقیقه ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، در محل سالن انتظار دانشکده حضور داشته باشید، مدارک خود را تحویل قسمت پذیرش مدارک بدهید.
4) لطفاً در ابتدای مصاحبه و با اعلام مدیر جلسه، به طور مختصر سوابق تحصیلی، فعالیت¬ های علمی و پژوهشی، رتبه و نحوه انتخاب رشته خود را بیان نموده و منتظر سوالات احتمالی اعضای کمیته باشید.
5) چنانچه در طول آزمون و یا قبل از آن سوالاتی درخصوص موارد مطرح شده سامانه دارید با تلفن: 5070 7712 - 021 یا ایمیل mathdep@kntu.ac.ir ارتباط برقرار کنید.

نشانی دانشکده ریاضی:

انتـهای بزرگـراه زیـن الدیـن شـرق - خیابان وفـادار شـرقی - بلوار دانشـگاه خواجـه نصیـر الـدین طـوسـی - پـردیـس شـهیـد رضـائی نـژاد

تلفن : 77125070 - 77125254

دورنگار : 77125291

صندوق پستی : 3381-16765

کد پستی : 83911-16569

برای دریافت آدرس، بارکد را اسکن کنید
 
تاریخ:
1401/03/25
تعداد بازدید:
410
منبع: