اطلاعیه مهم آموزشی
.
به این وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند که تنها دانشجویانی مجاز به اخذ درس مبانی هندسه هستند که حداقل 90 واحد گذرانده باشند. دانشجویانی که بدون رعایت این شرط درس مبانی هندسه را اخذ کرده باشند، آموزش این درس آنها را حذف خواهد کرد.
تاریخ:
1401/06/12
تعداد بازدید:
560
منبع: