اطلاعیه انجام کار دانشجویی در نیمسال اول 1401-1402
.
به اطلاع دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشکده ریاضی که متقاضی انجام کار دانشجویی در نیمسال اول 1401-1402 بوده اند، می رساند که لازم است حداکثر تا تاریخ 1401/08/25  نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوطه به شیوه زیر اقدام نمائید:
1- تکمیل فرم کار دانشجویی شامل مشخصات مربوط به دانشجو، اعلام شبای شماره حساب در بانک کشاورزی(حتما نام صاحب حساب شخص دانشجو باشد) شرح مختصر فعالیت ها در بخش مشخصات دانشجو و نام استاد درس.
2- ارسال فرم تکمیل شده به نشانی الکترونیک: mathdep@kntu.ac.ir
شایان ذکر است در جهت تسهیل فرآیندهای اجرائی، سایر امور اداری مربوطه از جمله اخذ تائیدیه های استاد درس، مدیر گروه و اداره آموزش توسط دانشکده انجام خواهد پذیرفت.
تاریخ:
1401/08/16
تعداد بازدید:
670
منبع: